A település fejlesztése, ezáltal alapvetően a fiatalok (gyermek és ifjúsági korosztályba tartozók) kultúrált, értelmes szabadidő-eltöltésének elősegítése, játékos formában, nem iskolarendszerű képzésben ismereteik, készségeik fejlesztése, a közös alkotás és cselekvés megszerettetése. A Gombolyag Alapítvány nyitott minden cselekvési formára, legyen ez önálló, vagy több partner együttes munkájával megvalósuló, amennyiben ez a fent megfogalmazott célok elérését segíti elő. Három fő tevékenységi területe a környezeti nevelés, a kultúra és sport, egészségvédelem. A környezeti nevelés területén egyfelől az ismeretátadásra, másfelől mentalitásunk megváltoztatására helyezi a hangsúlyt, egy környezetbarátabb és környezettudatosabb attitűd kialakításával. A kultúra területén (mely a filmművészettől a zenén át a különböző képzőművészetekig minden kulturális terület lefed) az ismeretátadáson túl, s azzal párhuzamos módon a tolerancia erősítését célozza meg. Hiszünk abban, hogy aki alkot, de legalábbis képes a kulturális termékek befogadására, az nyitottabbá, toleránsabbá válik a másság iránt. A sport, egészségvédelem területén pedig rövidtávon a szabadidő egészséges és élményteli eltöltése, hosszútávon pedig az egészségmegőrzés valamint a fair play szellemiségének kilalakítása a cél. Természetesen az Alapítvány missziójának tekinti Gombolyag település infrastruktúrális fejlesztését, szűkebb és tágabb társadalmi és természeti környezetével való baráti és szerves együttélés kialakítását, valamint a helyi hagyományok őrzését, értékeinek bemutatását, az ország más tájairól vagy a más országokból érkező fiatalok számára.

Elérhetőségek

Cím:
Gombolyag 31.
Szakmár (5047. hrsz.),
6336
Magyarország

Kapcsolat űrlap

Küldjön e-mailt. A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.